PostgreSQL

PostgreSQL je open source relačný databázový systém, ktorý začal ako "Berkeley" projekt na univerzite v Kalifornii. Umožnuje písať procedúry a funkcie v niekoľkých programovacích jazykoch ako : PL/pgSQL (zabudovaný pri inštalácii technológie), PL/Perl, PL/Python, PL/Java a PL/R. Vyvolanie funkcii sa potom jednoduch spúšťa pomocou dopytovacieho jazyka SQL.


Rozšírenia (doplnky) databázového systému PostgreSQL (EXTENTIONS)

Inštalácia PostgreSQL databázového systému: www.postgresql.org/download

Administračné nástroje


Databázové objekty